Privacyverklaring

Privacyverklaring van Buro Henck

 

 

Buro Henck, Markt 6, 6088 BP Roggel.
Contactpersoon: mw. Helene Henckens tel. 085-7828 8690.

Buro Henck verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier en wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bureau en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buro Henck verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekening (IBAN)

 

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Buro Henck verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder echter uitsluitend na uw toestemming hiervoor;
– Contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren in het kader van de met u afgesloten overeenkomst;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten bij een bestaande relatie:
– Buro Henck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Buro Henck zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: Persoonsgegevens van derden die wij in projecten verwerken, worden niet door ons bewaard. Factuurgegevens tenminste zeven jaar wegens verplichting van de belastingdienst. Gegevens in ons CRM systeem bewaren wij tot intrekking van uw toestemming daartoe.

 

Delen met anderen
Buro Henck verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro Henck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek
Buro Henck gebruikt functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om onze website naar behoren te laten werken. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar h.henckens@burohenck.nl Tevens kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; wij zullen uw gegevens dan niet verder verwerken dan na uw uitdrukkelijke toestemming daartoe. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Buro Henck zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Buro Henck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mw. Helene Henckens op h.henckens@burohenck.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag

 

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 1 september 2018

logo transparant, adviesgesprek,algemene voorwaarden, cookie policy, contact, ebook, privacyverklaring

Voor meer vragen kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op onze website.